31
Μαρ
2017

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Οικονομικών την Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα τήρησης Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έγινε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, καθώς επίσης και η παρουσίαση της νέας οδηγίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τους αποδέκτες Κλάσης Α και Β.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν ως ακολούθως:

11:00 – 11:30 Παρουσίαση της νέας Οδηγίας της ΕΑΣ σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τους αποδεκτες Κλάσης Α και Β
11:30 – 12:30 «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες» : Παρουσίαση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
12:30 – 12:50 Διάλειμμα
12:30 – 13:45 Συνέχεια Παρουσίασης «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Νέοι Ορίζοντες

28
Μαρ
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

23
Μαρ
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.