Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα η Ημερίδα με θέμα “Νέοι και Στοίχημα: Ασφαλές παιχνίδι”, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων από τις απόψεις και τους προβληματισμούς της νεολαίας, αλλά και γενικότερα τις θέσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους της κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο του εθισμού στο στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους γίνεται ουσιαστική πρόληψη του προβλήματος και επιτυχής αντιμετώπισή του στις περιπτώσεις εθισμού και παθολογικής συμπεριφοράς. Η καταγραφή των θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων θα αποτυπώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά της διάδοσης του φαινομένου και πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από την κοινωνία μας σήμερα, ενώ παράλληλα θα υιοθετηθούν ιδέες ως προς τις κατευθύνσεις που θα πάρει η Αρχή για την καλλιέργεια συνείδησης υπεύθυνου στοιχηματισμού στους νέους και την κοινωνία γενικότερα.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ενώ τον χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ανέγνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Δρ. Ανδρέα Καπαρδής, καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανάπτυξε το θέμα «Στοίχημα και Τυχερό Παιχνίδι: Νομικές, ψυχολογικές και εγκληματολογικές πτυχές».

Ακολούθησε παρουσίαση έρευνας σχετικά με αντικείμενο το στοίχημα, η οποία διεξήχθη από τον Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Στην συνέχεια, παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτητικών συμπεριφορών στο στοίχημα www.responsiblegaming.gov.cy

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίες με σκοπό την εξαγωγή πορισμάτων για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του εθισμού στο στοίχημα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης 2017-2018 της Αρχής. Η καταγραφή των θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων αποτυπώνει κάποια βασικά χαρακτηριστικά της διάδοσης του φαινομένου και πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από την κοινωνία μας σήμερα, ενώ παράλληλα θα υιοθετηθούν ιδέες ως προς τις κατευθύνσεις που θα πάρει η Αρχή για την καλλιέργεια συνείδησης υπεύθυνου στοιχηματισμού στους νέους και την κοινωνία γενικότερα.

Παρουσιάσεις