04
Ιούλιος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

03
Ιούλιος
2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του  τριμήνου 2018 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2018) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

02
Ιούλιος
2018

Απολογισμός εκστρατείας «Διλήμματα», Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και παρουσίαση επόμενης εκστρατείας «Σκέψεις», Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων παράθεσε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία έκανε αποτίμηση της εκστρατείας Υπεύθυνου Παιχνιδιού «Διλήμματα» Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και παρουσίασε την εκστρατεία Υπεύθυνου Παιχνιδιού «Σκέψεις» Ιούλιος 2018 – Ιούνιο 2019.

Η εκστρατεία Υπεύθυνου Παιχνιδιού «Διλήμματα» Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018 αξιολογήθηκε μέσω της ποσοτικής έρευνας απόδοσης με τη μέθοδο της τηλεφωνικής και επιτόπιας επικοινωνίας σε δείγμα 500 και 300 ατόμων, αντίστοιχα. Η έρευνα με τη μέθοδο τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατάδειξε ότι, το 74% του πληθυσμού έχει θετική άποψη για τη διεξαγωγή εκστρατείας Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το 15% μάλλον θετική και με τη μέθοδο της επιτόπιας επικοινωνίας 63% και 29%, αντίστοιχα.

Η Αρχή, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω δεδομένα, καθώς επίσης τα δεδομένα της Παγκύπριας ποσοτικής έρευνας για την καταγραφή της συμμετοχής των Κυπρίων στο στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι με το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού να ανέρχεται στο 75%, προχώρησε στην εκπόνηση της στρατηγικής για την εκστρατεία Υπεύθυνου Παιχνιδιού «Σκέψεις» Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019.

Διαβάστε περισσότερα