29
Αυγ
2019

Διενέργεια ποσοτικής έρευνας ανάμεσα σε νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς για την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια – Δελτίο Τύπου

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή») ανακοινώνει τη διενέργεια ποσοτικής έρευνας με θέμα την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ανάμεσα στους νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς (2019 Β’ ΕΣΣΟ) στα στρατόπεδα της Κύπρου. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του βαθμού συμμετοχής των εθνοφρουρών στα τυχερά παιχνίδια, ο προσδιορισμός του ποσοστού προβληματικής ενασχόλησης ανάμεσα στη συγκεκριμένη κατηγορία, η συχνότητα με την οποία ασχολούνται με το τυχερό παιχνίδι, ο προϋπολογισμός και τα πραγματικά έξοδα συμμετοχής τους, καθώς και οι απόψεις και αντιλήψεις τους για τα τυχερά παιχνίδια.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Υπουργείου Άμυνας, με στόχο τον καταρτισμό πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ανάμεσα στους εθνοφρουρούς. Διαβάστε περισσότερα

23
Αυγ
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

23
Αυγ
2019

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Κοινή Ανακοίνωση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («ΕΑΣ») υπέγραψαν σήμερα 23 Αυγούστου 2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, η Πρόεδρος της EKK κα. Δήμητρα Καλογήρου και η Πρόεδρος της ΕΑΣ κα. Ιωάννα Φιάκκου.

Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Αρχών.

Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι δυο Αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες νομοθεσίες.

H ΕΚΚ και η ΕΑΣ συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Αρχή, δυνάμει των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2019 (Ν.188(I)/2007), και συνεργάζονται για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λευκωσία, 23 Αυγούστου 2019

 

 

09
Αυγ
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.