13
Σεπ
2019

Ανακοίνωση διορισμών επί δοκιμασία

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σύμφωνα με τους περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2017 Κ.Δ.Π. 247/2017, αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων που είχαν δημοσιευθεί στις 28 Ιουλίου 2017 και μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας ανακοινώνει τον διορισμό επί δοκιμασία δυο (2) ετών στις δέκα (10) μόνιμες θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

03
Σεπ
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

06
Σεπ
2019

Οδηγία 32/2019 – Αδρανής Λογαριασμός Παικτή

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 15(β) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 32/2019.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της Οδηγίας.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο των Παραρτημάτων.

11
Σεπ
2019

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.