A.A.12/2017 – Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών ανά το Παγκύπριο

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών ανά το Παγκύπριο. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 23 Ιουνίου 2017. Παραλαβή εγγράφων από το σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1888381