Αναστολή λειτουργίας πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιγνίων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021 για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία ΟΛΩΝ των υποστατικών – πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιγνίων.

Η αναστολή αυτή τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 26 Απριλίου 2021 μέχρι την 9η Μαΐου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ.