Μνημόνιο συνεργασίας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με στόχο την προστασία του κοινού

Στη συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας που θα καθοδηγεί τη δράση τους για την επόμενη τριετία προχώρησαν η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Οι δύο οργανισμοί ενώνουν δυνάμεις με στόχο την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς όφελος της κοινωνίας και την προστασία του κοινού από την παθολογική ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Ειδικότερα, το μνημόνιο στοχεύει στην εδραίωση της συνεργασίας ΕΑΣ – ΑΑΕΚ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση συνεργειών και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και την υλοποίηση μελετών και ερευνών που αφορούν το εν λόγω θέμα. Παράλληλα, το μνημόνιο προνοεί την επιχορήγηση για δημιουργία δομών θεραπείας ή ενίσχυση υφιστάμενων αδειοδοτημένων θεραπευτικών δομών για απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, την από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και την από κοινού διοργάνωση δράσεων πρόληψης παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια σε ανήλικους και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Βάσει του μνημονίου, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να προχωρήσουν από κοινού στη διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων για θέματα που αφορούν την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και να συνεργαστούν για υλοποίηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών προγραμμάτων, καινοτόμων πρωτοβουλιών και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με εισήγηση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων θα συζητηθεί η δημιουργία μιας ad hoc επιτροπής αποτελούμενη από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, με στόχο την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης ίδιων ή παρόμοιων δράσεων, την από κοινού προκήρυξη προγραμμάτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών.

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκκου στάθηκε στη σημασία των συνεργειών για την καλλιέργεια νοοτροπίας ασφαλούς παιχνιδιού και για την πρόληψη της προβληματικής και παθολογικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. «Η πρόληψη καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα και η προστασία του κοινού και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουμε συνομολογήσει με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Οι συνέργειες με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς είναι μείζονος σημασίας, αφού είναι έντονη πεποίθησή μας ότι χρειάζεται να εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση για προστασία του κοινωνικού ιστού».

Επίσης, η κυρία Φιάκκου ανέδειξε ότι για την υλοποίηση του μνημονίου απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου δράσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη δράσεων. «Η συνεργασία μας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων επαναπροσδιορίζεται και τίθεται σε στέρεα βάση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι από αυτή τη συνεργασία θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τους δύο οργανισμούς και πολλαπλάσια οφέλη για την ίδια την κοινωνία».

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ. Χρίστος Μηνά ανέδειξε ότι, είναι γεγονός ότι η εξάρτηση στα τυχερά παιχνίδια επηρεάζει σημαντικά τις ζωές πολλές συνανθρώπων μας και αποτελεί νέα πρόκληση σε επίπεδο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών. Ο Δρ Μηνά, τόνισε ότι η επιστημονική βάση των μοντέλων όλων των εξαρτητικών συμπεριφορών παρουσιάζει κοινά σημεία και ομοιότητες.

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) το 2017 διεύρυνε το πεδίο αρμοδιοτήτων της, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Έκτοτε το φαινόμενο της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια αντιμετωπίζεται από την ΑΑΕΚ με ένα ισορροπημένο και σφαιρικό τρόπο στη βάση της φιλοσοφίας της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων (2021-2028).

Συνεπώς, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου είναι απαραίτητη η διαχρονική στήριξη όλων των φορέων του κυβερνητικού και εθελοντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό από την ΑΑΕΚ ως ανώτατο συντονιστικό όργανο, με την από κοινού διαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων δράσεων.  Η υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, σήμερα, μεταξύ της ΑΑΕΚ και της ΕΑΣ σηματοδοτεί την ανάπτυξη και εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, προς όφελος πρωτίστως της κοινωνίας και των πολιτών. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση συντονισμένων δράσεων και έργων και στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που αφορούν στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και συγκεκριμένα στους τομείς της πρόληψης, έρευνας, εκπαίδευσης και θεραπείας.

Τόσο ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ. Χρίστος Μηνά, όσο και η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκκου εξέφρασαν την βεβαιότητα ότι με την υπογραφή του Μνημονίου θα υπάρξει μεταξύ των δύο φορέων, μια αγαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.