Βουλευτικές Εκλογές και παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2021, αποφάσισε όπως η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος διεξάγεται μέχρι και επτά ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή μέχρι τις 22 Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59. Σκοπός είναι η αποφυγή επηρεασμού του εκλογικού σώματος και η δημιουργία εντυπώσεων.

Νοείται ότι, οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να θέσουν προς λήψη απόφασης τους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ενώπιον της Αρχής, ούτως ώστε να δύνανται να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.

Η Αρχή προτρέπει εκ νέου το κοινό όπως λαμβάνει γνώση των όρων και προϋποθέσεων προτού συμμετάσχει στο στοίχημα. Για τυχόν πληροφορίες ή καταγγελίες μπορεί το κοινό να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@nba.gov.cy