Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ή/και Προϊσταμένου ΕΑΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11 και Προϊσταμένου ΕΑΣ Κλίμακας Α13(ii) και καλεί τους υποψηφίους όπως προσέλθουν στις 25 Νοεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Frederick (εξεταστικό κέντρο).

Η εξέταση για τη θέση Κλίμακας Α13(ii) – Προϊσταμένου ΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 μέχρι τις 12:00 και για τη θέση Κλίμακας Α11 – Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ από τις 14:00 μέχρι τις 17:00.

Η διάρκεια κάθε εξέτασης θα είναι τρείς (3) ώρες χωρίς διαλλείματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα αποσταλούν στις προσωπικές διευθύνσεις των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει ενημέρωση, καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22601119 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@nba.gov.cy