Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ή/και Προϊσταμένου ΕΑΣ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.