Εγκαίνια νέων γραφείων Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εγκαινίασε χθες τα νέα της γραφεία επί της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα 83 στη Λευκωσία.

Στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η μεταστέγασή της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχει θέσει στρατηγικούς στόχους για το έτος 2019, που αφορούν τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής της λειτουργίας, μέσα από μια σειρά δράσεων που αφορούν τη στελέχωσή της, την ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και τη δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης “One stop shop”. Επιπλέον, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού της πλαισίου και του εποπτικού της ρόλου, παράλληλα με τους διαχρονικούς στόχους της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του κλάδου και της διασφάλισης της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή εγκαινίων, η πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Ιωάννα Φιάκκου, επισήμανε ότι η μεταστέγαση της Αρχής εξυπηρετεί τον στόχο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της και της δημιουργίας ενός κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την αμφίδρομη επικοινωνία και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. Επίσης, θα συνδράμει στον στόχο της ενίσχυσης των υποδομών της ΕΑΣ, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της. Πρόσθεσε ακόμη ότι, η μετακόμιση της Αρχής σε νέα γραφεία είναι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας και μιας σειράς συνδεόμενων ενεργειών, όπως η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η αναβάθμιση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, η βελτιστοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής διακυβέρνησης, η διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ενέργειες οι οποίες αντανακλούν τους στρατηγικούς στόχους του 2019.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, κάνοντας αναδρομή στην έναρξη λειτουργίας της ΕΑΣ, σε δύο γραφεία σε διάδρομο του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε πως «αυτή ήταν τότε η ΕΑΣ, αυτές ήταν οι δυνατότητές της και προφανώς η αποτελεσματικότητά της να ρυθμίσει, να ελέγξει, έναν σημαντικό τομέα της οικονομίας». «Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια καλά στελεχωμένη Αρχή, μια επίλεκτη ομάδα που συνεχώς ενισχύεται, επιβεβαιώνει πως είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο», σημείωσε. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης την άποψη πως η απόλυτη απαγόρευση δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο εξυπηρετεί την παρανομία και την ανεξέλεγκτη ενασχόληση. «Χρειάζεται να διασφαλίσουμε μέσα από τη ρύθμιση και τον έλεγχο ότι η λειτουργία ενός τομέα της οικονομίας θα περιορίζεται στην ψυχαγωγική, ελεγχόμενη ενασχόληση και ποτέ στον εθισμό και τις υπερβολές. Αυτό ακριβώς αναμένουμε από την ΕΑΣ», κατέληξε.