ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ζητούν την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο/α στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτίρια εντός των Δήμων Λευκωσίας, Έγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου) και απέχουν (ακτίνα) μέχρι 4 Χιλιόμετρα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται  στη διεύθυνση Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439 Λευκωσία. Οι περιοχές καθορίζονται βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα στο Έντυπο Αξιολόγησης. Ο κάθε προσφοροδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος μέσω μιας ή περισσότερων από τις τρεις πιο κάτω επιλογές:

  • Ένα ενιαίο κτίριο συνολικού εμβαδού 5.230 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,
  • Ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  και
  • Ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 730 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Σημειώνεται ότι, η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(www.cysec.gov.cy) και κατηγορία Προσφορές

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων:

(www.nba.gov.cy) και κατηγορία Δημοσιοποιήσεις

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 22506600 για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και 22601215 για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.