«Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 ανά επαρχία. Σκοπός του σεμιναρίου η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους αδειούχους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική. Επίσης, στο σεμινάριο δύναται να συμμετάσχουν υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή λοιποί ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.