ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

08
Ιούνιος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από τις 8 Ιουνίου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).

07
Ιούνιος
2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων ξεκινώντας από τον Ιανουαρίου 2015 μέχρι την τρέχουσα τριμηνία. Σκοπός της δημοσιοποίησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων είναι η πλήρης διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου 2021 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

03
Ιούνιος
2021

Εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ Hope For Children και Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Δίχτυ προστασίας για παιδιά και εφήβους δημιουργούν το “Hope For Children” CRC Policy Center και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Οι δύο πλευρές εγκαινίασαν σήμερα τη μεταξύ τους συνεργασία με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη κοινών πολυεπίπεδων δράσεων για την προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων σε ό,τι αφορά την προστασία τους από τη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς και για την επιμόρφωσή τους, με στόχο την πρόληψη της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στο μέλλον.

H συνεργασία μεταξύ του Hope For Children και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων περιλαμβάνει σημαντικές και καινοτόμες δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν, δίνεται έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση και άσκηση των βασικών δικαιωμάτων των παιδιών για προστασία από κάθε μορφή εξάρτησης, στην τήρηση ενός καλού επιπέδου ζωής, και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν. Για τις εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία έχει ήδη ληφθεί η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc