ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

05
Αύγουστος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

05
Αύγουστος
2021

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας

Στη συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), με στόχο τον καθορισμό ενός πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος της ΕΑΣ, κα Ιωάννα Φιάκκου και εκ μέρους της ΑΨΑ ο Επίτροπος Επικοινωνιών, κ. Γιώργος Μιχαηλίδης.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣ και ΑΨΑ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, η ισχυροποίηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της ΕΑΣ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνολογίας και εμπειριών μεταξύ των δύο Αρχών.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προνοεί αλληλοϋποστήριξη για τεχνικά θέματα εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΑΣ από την ΑΨΑ, περιλαμβανομένης της παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και σχετικής πληροφόρησης για την ασφάλεια των συστημάτων των εποπτευόμενων της ΕΑΣ. Διαβάστε περισσότερα

30
Ιούλιος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 1η Αυγούστου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc