ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

15
Δεκέμβριος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 15 Δεκεμβρίου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).

09
Δεκέμβριος
2021

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για καταπολέμηση της διαφθοράς

Επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, η ΕΑΣ ανακοινώνει την παρέμβαση της κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Ολοκληρωμένη παρέμβαση έχει ήδη προχωρήσει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου βέλτιστων πρακτικών για την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας, μέσα από την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων περιστατικών.

Μεταξύ άλλων, η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς, που υιοθέτησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, περιλαμβάνει μηχανισμούς και διαδικασίες για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία, καθώς και για την καταγγελία πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς στα αρμόδια πρόσωπα και τμήματα της ΕΑΣ. Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη παρέμβαση της Αρχής αποσκοπεί:

α) στη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς,

(β) στην καλύτερη κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και διαφθοράς και των μορφών τους,

(γ) στην ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας ή/και διαφθοράς μέσω συγκεκριμενών τρόπων επικοινωνίας,

(δ) στην πληροφόρηση και καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και διαφθορά, και

(ε) στην προστασία της φήμης της Αρχής και της Δημοκρατίας ευρύτερα. Διαβάστε περισσότερα

06
Δεκέμβριος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc