ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

27
Μάϊος
2021

Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος “Young Cities”

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργούν διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος “Young Cities”.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες ώστε να καταστούν φορείς θετικής αλλαγής στην πόλη τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία «νεανικών» πόλεων, μέσα από μια καινοτόμα και άκρως συμμετοχική διαδικασία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 10 Ιουνίου 2021, ώρα 12μ.

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4783758 

24
Μάϊος
2021

Το πρόγραμμα Young Cities εφαρμόζεται σε ορεινές κοινότητες

Με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και την προαγωγή της ενεργού πολιτότητας των νέων, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοίνωσαν την επαναπροκήρυξη του προγράμματος Young Cities – Νεανικές Πόλεις, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Μέσα από μια καινοτόμα και άκρως συμμετοχική διαδικασία που θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία «νεανικών» πόλεων. Ειδικότερα, ακολουθείται η μέθοδος «Τhink and Do Tank», μέσω της οποίας ομάδες νέων από διάφορους δήμους της Κύπρου και με τη βοήθεια έμπειρων καθοδηγητών, καλούνται να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς, να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και εν τέλει, να δημιουργήσουν συνέργειες για κοινή ανάληψη δράσεων εντός της πόλης τους.

Βασικοί άξονες του προγράμματος «Young Cities» είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους νέους, αλλά και η προαγωγή της ενεργού πολιτότητας. Μέσω του προγράμματος, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, επιφέροντας θετικές αλλαγές τόσο στη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους.

Διαβάστε περισσότερα

24
Μάϊος
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 24 Μάϊου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc