ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

01
Αύγουστος
2016

Προσχέδιο Νέων Αιτήσεων Κλάσης Α και Β, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Υποστατικών.

Σχόλια και/ή εισηγήσεις να αποστέλλονται στο email της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων info@nba.gov.cy

01
Αύγουστος
2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15
Ιούλιος
2016

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc