31
Αυγ
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

16
Αυγ
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

16
Αυγ
2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτίρια εντός των Δήμων Λευκωσίας, Έγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου) και απέχουν (ακτίνα) μέχρι 4 Χιλιόμετρα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται  στη διεύθυνση Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439 Λευκωσία. Οι περιοχές καθορίζονται βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα στο Έντυπο Αξιολόγησης. Ο κάθε προσφοροδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για κτίριο συνολικού εμβαδού 754 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Σημειώνεται ότι, η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.nba.gov.cy) στην κατηγορία Δημοσιοποιήσεις/Μεταστέγαση ΕΑΣ.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22601215.

Α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Β) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου

Γ) Έντυπο αξιολόγησης

Δ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο

10
Αυγ
2018

Οδηγία 29/2018 Όροι και κανονισμοί, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 26/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.