ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτίρια εντός των Δήμων Λευκωσίας, Έγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου) και απέχουν (ακτίνα) μέχρι 4 Χιλιόμετρα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται  στη διεύθυνση Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439 Λευκωσία. Οι περιοχές καθορίζονται βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα στο Έντυπο Αξιολόγησης. Ο κάθε προσφοροδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για κτίριο συνολικού εμβαδού 754 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Σημειώνεται ότι, η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.nba.gov.cy) στην κατηγορία Δημοσιοποιήσεις/Μεταστέγαση ΕΑΣ.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22601215.

Α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Β) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου

Γ) Έντυπο αξιολόγησης

Δ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο