05
Φεβρουάριος
2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες Λειτουργίας Επιχειρήσεων (υποστατικών/πρακτορείων) Τυχερών Παιγνίων και Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, θα ήθελε να ενημερώσει τους παρόχους τυχερών παιγνίων και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από τις 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 05:00 π.μ. που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα.

Οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα διατάγματα και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του Covid-19.

08
Απρίλιος
2021

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

17
Ιανουάριος
2021

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021.

Το ωράριο λειτουργίας της Αρχής θα είναι προσωρινή βάση από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

 

15
Ιανουάριος
2021

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε τέσσερις άξονες με ορίζοντα το 2023

Με το όραμα της ανάδειξης της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής για τη χρονική περίοδο 2021-2023. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Την αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Το δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκπόνησε Σχέδιο Δράσης επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, η Αρχή ιεραρχεί ως προτεραιότητα την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα