Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2019

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων δημοσιοποίησε την Έκθεση Πεπραγμένων της για την τετραετία 2016-2019.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συμπυκνώνει τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αφενός για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και αφετέρου για την πάταξη της παρανομίας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα καταγράφει την πορεία, την πρόοδο και την εξέλιξη της Αρχής από ένα οργανισμό με υποτυπώδη λειτουργία σε ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό οργανισμό με ξεκάθαρη αποστολή, όραμα και στρατηγική κατεύθυνση.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Πεπραγμένων, ο κλάδος του στοιχήματος με την αποτελεσματικότερη ρύθμιση και εποπτεία, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Τα συνολικά έσοδα από το στοίχημα υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ του διαστήματος 2016-2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 286%. Ενδεικτικό αυτής της ανάπτυξης είναι ότι, το 2016 τα έσοδα στοιχήματος (pay in) αποτελούσαν το 0,99% του ΑΕΠ της Δημοκρατίας, ενώ το 2019 τα έσοδα στοιχήματος αποτελούσαν το 3,50 % του ΑΕΠ. Τα έσοδα της Αρχής από τον φόρο στοιχήματος το 2016 ήταν €4,075,118, ενώ το 2019 ανήλθαν στα €8,880,885.

Η Πρόεδρος της ΕΑΣ σε δηλώσεις της, αναφέρθηκε στα αλματώδη βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη του τομέα, την πάταξη της παρανομίας, αλλά και για την προστασία των παικτών και των ευάλωτων ομάδων από την προβληματική ενασχόληση με το στοίχημα. «Στόχος της Αρχής είναι να συνεχίσει να κατέχει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα, για την οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας οικονομικής ευημερίας στον τόπο, έχοντας πάντοτε στην κορυφή των προτεραιοτήτων της την προστασία του κοινωνικού συνόλου, την εξάλειψη της παρανομίας στον τομέα, αλλά και την βιώσιμη επιχειρηματικότητα του κλάδου», διαβεβαίωσε η κ. Φιάκκου.

Η κ. Φιάκκου αναφέρθηκε επίσης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό που εκπονήθηκε  και αφορά τη χρονική περίοδο 2021-2023, που εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην επικείμενη λειτουργία της πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού, που θα ενισχύσει την προσπάθεια της Αρχής για πρόληψη προβληματικών συμπεριφορών, καθώς και στην πλήρη αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, που θα επιτρέψει στην Αρχή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της πιο αποτελεσματικά και με πλήρη διαφάνεια.

Επί τη ευκαιρία της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής, η κ. Φιάκκου ανέδειξε την ανάγκη να γίνουν συγκεκριμένα βήματα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. «Η Αρχή ιεραρχεί ως κορυφαίο στόχο της να αναδειχθεί η χώρα μας ως ένα διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής της την προστασία του κοινού και ειδικά των ευάλωτων ομάδων», υπογράμμισε η κ. Φιάκκου.