Νέος Κώδικας Διαφήμισης για το Στοίχημα σε Ισχύ για Προστασία του Κοινού

Ενισχυμένες ασφαλιστικές δικλείδες θέτει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την προστασία του κοινού, μέσα από την αναθεώρηση του Κώδικα Πρακτικής σε σχέση με τις διαφημίσεις παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών, ο οποίος τέθηκε ήδη σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021.

Κατά την τελευταία πενταετία ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο γνώρισε μεγάλη άνθιση, με νέες εταιρείες παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) να κάνουν την εμφάνισή τους. Ειδικότερα, από το 2016 μέχρι το 2019 τα συνολικά έσοδα από το στοίχημα υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 286% και συνεισφέροντας γύρω στο 3.5% του ΑΕΠ της χώρας. 

Νέα εργαλεία μάρκετινγκ

Παράλληλα με την ανάπτυξη του τομέα αυξάνεται και ο ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα οι πάροχοι στοιχηματικών υπηρεσιών να επενδύουν ακόμη περισσότερο στη διαφήμιση, είτε σε παραδοσιακά ΜΜΕ είτε στο διαδίκτυο. Η έκθεση του κοινού σε διαφημιστικό υλικό έγινε ακόμη πιο έντονη με την τεχνολογική εξέλιξη, καθώς έδωσε στους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών νέους τρόπους και εργαλεία για να προσεγγίσουν τον καταναλωτή. Σε αυτό συνέτεινε και μεγάλη στροφή προς το διαδικτυακό στοίχημα, τάση που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων.

Νέο, ενισχυμένο πλαίσιο

Με στόχο την προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανηλίκων σε στοιχηματικές διαφημίσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες και προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαφήμισης. Μέσα από την αναθεώρηση του Κώδικα η Αρχή θέλησε να βελτιώσει περαιτέρω το πλαίσιο αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης για τον τομέα του στοιχήματος.

Μεταξύ άλλων, με την αναθεώρηση του Κώδικα, έχουν προστεθεί περιορισμοί σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων και περισσότερες σημάνσεις, ενώ προνοείται η υποχρέωση συμπερίληψης ενημερωτικού μηνύματος για το ασφαλές παιχνίδι. Επιπρόσθετα, έχουν περιληφθεί πρόνοιες για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια να γίνεται κατόπιν σχετικών ηλικιακών ρυθμίσεων και να αποκλείονται τα ανήλικα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΜΚΔ για διαφημιστικές ενέργειες, οι κάτοχοι άδειας παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μηνύματα που θα προτρέπουν το κοινό να χρησιμοποιεί μέτρα αυτοπροστασίας.

Με την επικαιροποίηση του Κώδικα Διαφήμισης τέθηκαν επίσης περιορισμοί στις διαφημιστικές καμπάνιες μέσω influencers. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα, πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνει διαφήμιση στοιχήματος στο περιεχόμενο δημοσίευσής του, θα πρέπει να καθιστά σαφή τη σχέση του με τον αδειούχο αποδέκτη, αλλά και ότι η δημοσίευσή του αποτελεί πληρωμένη διαφήμιση.

Η πρόληψη ο καλύτερος σύμμαχος

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου, ανέδειξε ότι «με την αναθεώρηση του Κώδικα Διαφήμισης κάναμε ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία ενός αυστηρότερου πλαισίου για την προστασία των παικτών. Στον αναθεωρημένο Κώδικα περιλήφθηκαν πρόσθετοι περιορισμοί ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παικτών και να μην ενθαρρύνεται η υπέρμετρη, χωρίς μέτρο στοιχηματική δραστηριότητα. Ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θεωρούμε ότι, η πρόληψη είναι ίσως ο καλύτερος σύμμαχος για την προστασία του κοινού κι εκεί επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, καθώς διασφαλίζεται επίσης η βιωσιμότητα του κλάδου».

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση πρακτικού οδηγού σχετικά με τον νέο Κώδικα, ενώ προγραμματίζει σεμινάρια για τους εμπλεκόμενους φορείς, στη διάρκεια των οποίων οι πρόνοιες του Κώδικα θα αναλυθούν διεξοδικά.