25
Μάιος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

25
Μάιος
2018

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ζητούν την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο/α στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτίρια εντός των Δήμων Λευκωσίας, Έγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου) και απέχουν (ακτίνα) μέχρι 4 Χιλιόμετρα από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται  στη διεύθυνση Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439 Λευκωσία. Οι περιοχές καθορίζονται βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα στο Έντυπο Αξιολόγησης. Ο κάθε προσφοροδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος μέσω μιας ή περισσότερων από τις τρεις πιο κάτω επιλογές:

  • Ένα ενιαίο κτίριο συνολικού εμβαδού 5.230 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,
  • Ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  και
  • Ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 730 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Σημειώνεται ότι, η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(www.cysec.gov.cy) και κατηγορία Προσφορές

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων:

(www.nba.gov.cy) και κατηγορία Δημοσιοποιήσεις

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 22506600 για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και 22601215 για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.

04
Μάιος
2018

Συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση Ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Διαπιστώνοντας τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων όσο αφορά την προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος και μιας ενιαίας στρατηγικής σ’ αυτή τη βάση, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον συντονισμό και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών της Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση και υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι. Βασικός στόχος είναι να τεθούν οι κοινές βάσεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών μέσω συντονισμένων προσπαθειών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων,  οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της παγκύπριας ποσοτικής έρευνας για τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών. Ακολούθως, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα εργαστούν για ένα κοινό σκοπό, ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι. Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι.

04
Μάιος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.