30
Μάι
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙEΘΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CYPRUS GAMING SHOW (CGS)

Τη σημασία του αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου στη θωράκιση του κλάδου της στοιχηματικής δραστηριότητας, αλλά και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ανέδειξε στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κa. Ιωάννα Φιάκκου στη διεθνή έκθεση Cyprus Gaming Show (CGS) η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 29 και 30 Μαΐου στη Λεμεσό.

Στην ομιλία της “An overview of the current regulatory framework in Cyprus”, κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου, η Πρόεδρος της Αρχής αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη στοιχηματική δραστηριότητα στην Κύπρο, επισημαίνοντας παράλληλα τις επενδυτικές ευκαιρίες που απορρέουν από αυτό. Τόνισε επίσης, την ανάγκη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων μερών με την υφιστάμενη νομοθεσία ως προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς και την καλλιέργεια του υγιούς ανταγωνισμού.

Ειδικότερα στην παρέμβασή της, η κα Ιωάννα Φιάκκου:

  • Περιέγραψε το όραμα, τους στόχους και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Αρχής για την επίτευξή τους μέσα από απτά και μετρήσιμα παραδείγματα δράσεων όπως: η αναβάθμιση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων, η απλούστευση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών, οι γνωμοδοτήσεις και οι δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η εκπαίδευση στελεχών για επιτόπια εποπτεία, ενέργειες ενημέρωσης του κοινού, πρωτοβουλίες για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, συνεργασίες με εθνικά και διεθνή όργανα κ.λπ.
  • Ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας και τα νέα δεδομένα που αυτή δημιουργεί στον ευρύτερο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Πρόεδρος της Αρχής, «βρισκόμαστε εν μέσω μιας τεχνολογικής επανάστασης η οποία φέρνει προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Ως ρυθμιστής, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων καλείται να κινηθεί με ευελιξία λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές και να λειτουργήσει προληπτικά διαμορφώνοντας το κατάλληλο πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο».
  • Ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη ο σχετικός διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης, η δημιουργία Ακαδημίας για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών η οποία αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του έτους, αρχικά σε πιλοτική βάση με στοχευμένα σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι διοργανωτές του Cyprus Gaming Show 2018 επέλεξαν για δεύτερη συνεχή χρονιά τη χώρα μας ως αποτέλεσμα αναγνώρισης του εύφορου επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος που προσφέρει. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι από την Κύπρο και το εξωτερικό είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο συνέδριο στο οποίο διακεκριμένοι ομιλητές ενημέρωσαν για τις εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, να παρακολουθήσουν την παράλληλη έκθεση, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να ανταλλάξουν απόψεις στα θέματα που τους αφορούν.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους οι Νομικοί Σύμβουλοι της Αρχής, η κα Στυλιάνα Λοϊζου και ο κ. Σπύρος Τσακωνίτης, οι οποίοι συζήτησαν για θέματα πρόληψης των φαινομένων χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για το μέλλον των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο, αντίστοιχα.

25
Μάι
2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PIN #PREVENTION AND #INTERVENTION ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΝΕΚ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διαγωνιστικό μέρος του Προγράμματος «PIN #prevention and #intervention» της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, με την έγκριση 10 Σχεδίων.

To PIN προκηρύχθηκε από κοινού, από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με σκοπό την επιχορήγηση Σχεδίων που στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης και αποτελεί μέρος σειράς δράσεων που υλοποιούνται από κοινού για την προστασία και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα εθισμού ή προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και το στοιχηματισμό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται αφενός στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2018 – 2022 της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και αφετέρου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2017-2022.

Το πρόγραμμα ΡΙΝ επιχορηγεί σχέδια τα οποία βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης, καθώς επίσης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό. Στόχος του Προγράμματος είναι η κινητοποίηση και η ενδυνάμωση των ίδιων των νέων, για δραστηριοποίηση στους τομείς της πρόληψης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι του τόπου μας. Προτεραιότητα του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του peer learning & support (μάθηση και στήριξη από συνομήλικους) με τελικό σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης και προβληματικής ενασχόλησης των νέων με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν σχέδια τα οποία ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένα και τα οποία είχαν ως προτεραιότητα την εμπλοκή νέων επαγγελματιών και επιστημόνων. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν και να καταθέσουν  τις ιδέες τους υπό τη μορφή σχεδίου με αναλυτική περιγραφή των δράσεων, των εργαλείων και της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 34 προτάσεις από μεμονωμένα άτομα, ομάδες νέων επαγγελματιών, οργανώσεις, φορείς, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα και ΜΚΟ εκ των οποίων οι 10 που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν, λαμβάνουν χρηματοδότηση για υλοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα αναρτώνται στις κάτωθι ιστοσελίδες του ΟΝΕΚ και της Αρχής:

www.onek.org

www.nba.gov.cy

www.responsiblegaming.gov.cy

25
Μάι
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

04
Μάι
2018

Συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση Ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Διαπιστώνοντας τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων όσο αφορά την προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος και μιας ενιαίας στρατηγικής σ’ αυτή τη βάση, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον συντονισμό και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών της Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση και υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι. Βασικός στόχος είναι να τεθούν οι κοινές βάσεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών μέσω συντονισμένων προσπαθειών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων,  οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της παγκύπριας ποσοτικής έρευνας για τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών. Ακολούθως, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα εργαστούν για ένα κοινό σκοπό, ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την προβληματική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι. Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το τυχερό παιχνίδι.